«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» Բժշկական Կենտրոն
Շտապ օգնության արտագնա
ծառայություն ՀՀ–ի տարածքում
Հեռ.
86 – 06, 099 038 606

Տեղեկատու հարթակ

 


 

“Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ“ ԲԿ-ի շտապ օգնության հիվանդանոցի
և 
ծննդատան հիվանդների շարժը 

2018թ. մայիս ամսվա ընթացքում
 
Բաժիններ Պառկած
հիվանդ-
ների
թիվը
Ընդուն-
ված հի-
վանդ-
ների
թիվը
Որից
ապա-
հովա
գըր-
ված
Որից
զինա-
կոչիկ
Դուրս
գրված
հիվանդ-
ների
թիվը
Մահա-
ցած հի
վանդ-
ների
թիվը
Այլ բա-
ժիններից
տեղա-
փոխված
հիվանդ-
ների թիվը
Այլ բաժին
տեղա-
փոխված
հիվանդ-
ների թիվը
Թերապիա 5216 532   298 518   53 12
Նեֆրոլոգիա 691 48   18 59   13 4
Վիրաբուժական 2004 355   119 298   82 45
Նեյրովիրաբու-
ժական
662 47     47   18 7
Կրծքային վիրա-
բուժական
1255 123     135   50 33
Վնասվածքաբա-
նական
1056 344 6 138 330   42 20
Ուռոլոգիական 4684 680   570 474   4 2
Անոթային նյար-
դաբանական
2971 638   450 493 15 30 4
Սրտաբանական 4210 572   435 380 5 63 5
Քիթ-կոկորդ-
ականջաբա
նական
191 48   241 55   2  
պլաստիկ վիրա-
բուժության
47 24     27      
Գինեկոլոգիա 75 8 2   10   7 6
Ակնաբուժական 353 339     331      
Մանկական
նյարդա-
բանական
310 24     31    
Մանկաբու-
ժական
988 155     194   1 1
Վերակենդանա-
ցման
1471 1271     951 76 122 357
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
26184 5208 8 2269 4333 96 487 496
Մանկաբար-
ձական
973 144     200   177 120
Հղիների պաթո-
լոգիա
981 219     151   17 66
Գինեկոլոգիա 94 82 1   78   4 3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԾՆՆԴԱՏՈՒՆ
2048 445 1   429   198 189
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 28232 5653 9 2269 4762 96 685 685
                 
                 


Շտապ օգնություն 2007թ.-ից հուլիս ամսից “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ում գործում է շուրջօրյա շտապ օգնության արտագնա ծառայությունը:
Պոլիկլինիկա "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" ԲԿ մանկական պոլիկլինիկան սպասարկում է Նոր Նորք համայնքի I – VI զանգվածների և Ջրվեժի շենքերի:
Ծննդատուն Երևանի քաղաքապետարանի թիվ 4 կլինիկական ծննդատունը ` 01.04.2004թ-ից "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" Բժշկական կենտրոնի ծննդատուն, հիմնադրվել է 1984 թ-ին:
Պետ. բժշկական քոլեջ “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ի պետական բժշկական քոլեջ