«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» Բժշկական Կենտրոն
Շտապ օգնության արտագնա
ծառայություն ՀՀ–ի տարածքում
Հեռ.
86 – 06, 099 038 606

Տեղեկատու հարթակ

 


 

“Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ“ ԲԿ-ի շտապ օգնության հիվանդանոցի
և 
ծննդատան հիվանդների շարժը 

2017թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում
 
Բաժիններ Պառկած
հիվանդ-
ների
թիվը
Ընդուն-
ված հի-
վանդ-
ների
թիվը
Որից
ապա-
հովա
գըր-
ված
Որից
զինա-
կոչիկ
Դուրս
գրված
հիվանդ-
ների
թիվը
Մահա-
ցած հի
վանդ-
ների
թիվը
Այլ բա-
ժիններից
տեղա-
փոխված
հիվանդ-
ների թիվը
Այլ բաժին
տեղա-
փոխված
հիվանդ-
ների թիվը
Թերապիա 5421 421 3 217 496
71 8
Նեֆրոլոգիա 941 55   15 63   15 4
Վիրաբուժական 1199 219   91 234   81 46
Նեյրովիրաբու-
ժական
908 47     66   18 4
Կրծքային վիրա-
բուժական
1183 126 1   133   52 37
Վնասվածքաբա-
նական
1453 305 4 174 308   65 25
Ուռոլոգիական 2672 531   470 448   9 6
Անոթային նյար-
դաբանական
2171 368 1 249 352 19 23 5
Սրտաբանական 4392 592   467 558 3 68 11
Քիթ-կոկորդ-
ականջաբա
նական
305 48     48   4  1
պլաստիկ վիրա-
բուժության
94 44      42       
Գինեկոլոգիա 186 15     15   8 7
Ակնաբուժական 385 306 1 214 293      
Մանկական
նյարդա-
բանական
449 28     26    
Մանկաբու-
ժական
1048 146     153   2
Վերակենդանա-
ցման
1485 1194     837 72 140 407
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
24292 4445 10 1897 4072 94 556 562
Մանկաբար-
ձական
1269 219     284   248 189
Հղիների պաթո-
լոգիա
889 194     145   24 83
Գինեկոլոգիա 88 53     60   9 3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԾՆՆԴԱՏՈՒՆ
2246 466     489   281 275
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 26538 4911 10 1897 4561 94 837 837
                 
                 


Շտապ օգնություն 2007թ.-ից հուլիս ամսից “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ում գործում է շուրջօրյա շտապ օգնության արտագնա ծառայությունը:
Պոլիկլինիկա "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" ԲԿ մանկական պոլիկլինիկան սպասարկում է Նոր Նորք համայնքի I – VI զանգվածների և Ջրվեժի շենքերի:
Ծննդատուն Երևանի քաղաքապետարանի թիվ 4 կլինիկական ծննդատունը ` 01.04.2004թ-ից "Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ" Բժշկական կենտրոնի ծննդատուն, հիմնադրվել է 1984 թ-ին:
Պետ. բժշկական քոլեջ “Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ” ԲԿ-ի պետական բժշկական քոլեջ